Data transmission

Multiple connectivity options


Service Name

Mobile networks (GSM/GPRS, 3G)

Best for remote locations or when stable independed connectivity is required.

Service Name

Local network (Ethernet)

The most common and economical way to connect a machine to the Internet.

Service Name

Wi-Fi

Convenient way of communication providing reduced wiring requirements.

Are you looking for a programmable controller?

Check our offer!

Mobile networks (GSM/GPRS, 3G)


Transmisja danych za pomocą sieci mobilnej jest najlepszym rozwiązaniem, gdy:

  • W budynku lub jego częsci nie ma istniejącej instalacji sieci lokalnej.
  • Punkty pomiarowe są oddalone.
  • Wymagane jest niezależne połączenie.

Ze względu na niezależność połączenia i koszty okablowania ten typ transmisji jest najczęściej wybierany przez naszych klientów.

M2M SIM cards from UXEON


We work with multiple regional and world wide SIM cards proiders. If you use our devices or services we can deliver complete solution by providing specialized M2M SIM cards.

If you want do not want to use our SIM cards you can sign your own agreement with SIM card provider. We will be happy to help you by providing consulting and contact information.

How much does it cost?

Cost depends on application and type of device. Usually we charge flat monthly or yearly rate.
You do not have to worry about any technical or billing related problems.


What does M2M mean?


M2M stands for Machine-to-Machine. This term refers to technologies that allow devices to communicate with other devices or systems.

Are you interested in our solutions?

Contact us!

Local network (Ethernet)


Jeżeli w miejscu instalacji jest już infrastruktura sieciowa to jest to najbardziej ekonomiczny sposób podłączenia urządzeń do systemu. Nie potrzeba karty SIM ani umowy z operatorem.

Nasze sterowniki mogą pracować w sieciach:

  • z dynamiczną alokacją adresów IP (DHCP)
  • ze statycznym adresem IP

Monitoring of other network devices


Built-in network diagnostics of controllers allow you to monitor the work of other network devices and generate alarms whenever any problem is detected.